JUDr. David Vláčil neumí počítat

Frantíš z Bogutina
Vážení přátelé,
vítám Vás na své stránce, ze které můžete dospět k mým internetovým příspěvkům ve věci čmeláků a našeho pejska Channy. Kromě toho prosím o pozornost ve věci soudce Davida Vláčila spolu s kvizem o hodnotnou cenu. Budu se těšit i na Vaše příští návštěvy. Příspěvky k tématu cmelaci najdete na https://www.cmelak.info. Kromě toho si dovoluji představit Vám svou příručku pro chov čmeláků:

Populárně-naučnou brožovanou publikaci Františka Kuklíka vydala Esence ze skupiny Euromedia Group, a. s. Hlavní část 160stránkové knihy se věnuje chovu čmeláků. Čtenář se dozví vše o zákonitostech chovu čmeláků, který je v České republice čím dál frekventovanějším koníčkem. Autor je dlouholetým chovatelem čmeláků, a proto popisuje fundovaně z praktického hlediska na základě vlastních zkušeností, jak sehnat čmeláčí královnu, jak si vyrobit chovatelská zařízení, osadit čmelín, jak správně a jestli vůbec přikrmovat a co je třeba provést, aby čmeláci prospívali. To vše dokládá na konkrétních příhodách od jara do podzimu. V knize je také orientační katalog čmeláků nejčastěji zastoupených v naší přírodě s jejich fotografiemi, kreslenou identifikací a popisem základních rysů. Protože ani čmelákům se nevyhýbají choroby a parazité, dostává prostor rovněž tato problematika. Jedna kapitola se věnuje vlivu čmeláků na životní prostředí.Jedná se o praktickou příručku, nikoli o vědecký spis na téma Bombus.
______________________________________________________________________________________________________________

zajímavá videa na youtube nejen se čmeláky:

Klick na některý z následujících snímků vede k odehrání odpovídajícího videa:
CROWS
Přejít na obsah
Kviz k pochybení soudce Davida Vláčila
Vláčilovo pochybení
Kladivo na čarodějníky
Vážení přátelé, pokud tuto stránku navštěvujete opakovaně, stiskněte prosím současně klávesy <ctrl> a <F5>, aby se Vám stránka zobrazila v aktuální podobě, děkuji. Cookies aktuálnímu (denně doplňovanému) zobrazení brání.
aneb
veřejný kviz k pochybení soudce JUDr. Davida Vláčila

Podaří se Vám nalézt v následujícím citátu z rozsudku soudce Davida Vláčila
č.j. 16 C 120/2007 u obvodního soudu pro Prahu 3 jistou nesrovnalost (?):

"... Žalobce tvrdí, že žalovaná neplatila v měsících duben 2004 až listopadu 2004 částku 15.-- Kč měsíčně, a v měsících prosinec 2004 až do prosince 2006 neplatila částku 5.-- Kč/měsíčně. Protože 2,5 promile z částky 15,-- Kč za jeden měsíc (30 dnů) prodlení činí asi 1,16 Kč a z částky 5.-- Kč jde o sumu ještě nižší, náleží žalobci za každý i jen započatý měsíc prodleni částka „nejméně" 25,-- Kč, tedy za 8 + 13 měsíců prodlení jde o sumu 21 /měsíců/ x 25.-- Kč/měs. = 525,-- Kč a tato částka byla žalobci soudem přiznána..."

Drobotina z Bogutina by mohla pomoci. V rozsudku Davida Vláčila se nacházejí dvě nesrovnalosti, přičemž i označení jen jediné stačí k zohlednění ve slosování. U zasílatelů obou nesrovnalostí v rámci výše citovaných řádků nepřezkoumatelného a nezávislého soudního rozhodnutí JUDr. Davida Vláčila provedu paralelní slosování za stejných podmínek jako u zasilatelů jen jedné nesrovnalosti . Účast v jednom slosovacím kole nevylučuje účast i v druhém kole. Pomohu Vám v snadnější cestě k vylosování: činí součet všech měsíců od dubna 2004 do prosince 2006:

A: 21 měsíců?
B: méně nežli 21 měsíců?
C: více nežli 21 měsíců?

Pokud Vám nenapoví drobotina z Bogutina, možná znáte správnou odpověď i z doby školáctví v první třídě. Zašlete prosím správnou odpověď elektronickou poštou na mou adresu
https://www.kuklik.eu

Mezi zasílateli správných odpovědí do 30.11.2021 vylosuji vítěze kvizu, který obdrží hodnotnou cenu. *)

*) cena v podobě příspěvku na vánoční dárky ve výši 1x 1000 Kč a 10x 200 Kč, právní cesta k výhře vyloučena, účast pouze pro osoby
  mladší 123 let, příslušníci legislativy, judikativy a exekutivy ČR jsou z losování předem vyloučeni

Za zmínku stojí okolnost, že výše zmíněné bagatelní řízení, které by každý rozumný soudce navrhl k mimosoudnímu vyrovnání, si soudce David Vláčil vymínil projednat osobně (nikdo se mu nevnucoval), a to ve dvou ústních jednáních (tedy je nutno zamyslit se nad stížnostmi soudců o přetíženosti nároky na ně kladenými), na kterých Frantíšovi uložil povinnou účast, a to ačkoli věděl, že Frantíšovo bydliště je 700 km vzdáleno od sídla soudu a ačkoli žalovaná strana se před zahájením a během celého řízení nedokázala vyburcovat k oponování. Vůči soudci Davidovi Vláčilovi Frantíš včas před zahájením řízení podal řádně odůvodněnou námitku podjatosti (nebyla to první námitka podjatosti Frantíše vůči podjatému soudci Davidovi Vláčilovi). Soudce David Vláčil tedy musel předpokládat, že Frantíš z Bogutina jeho nezávislé a nepřezkoumatelné soudní rozhodnutí podrobně přezkoumá.

Státní zástupce
jede do kopce.

drobotina z Bogutina
(od Frantíše plná číše):

Na trakaři do kopce
jede státní zástupce.
Dočista bez pomoci,
ocitá se na kopci.

Na cestě či na trati,
v ruce s prázdnou opratí,
nezastaví zástupce,
nedá přednost na stopce.

Zemská tíže nevadí,
když se prokur usadí.
Nevede ho žádná síla,
jenom v čerta pevná víra!

Ukloň se mu, zástupci,
až ho potkáš na kopci,
neboť státní zástupce
samojede do kopce!

Pro státního zástupce
s čertem v zádech do kopce,
přátelé moji zlatí,
žádný zákon neplatí!


© 2020 Frantíš z Bogutina,
  Engelskirchen


Státnímu zástupci a policejnímu vyšetřovacímu orgánu není zřejmé, že:
podvod patří k deliktům, které zákonodárce řadí mezi trestné činy
ohrožující zdravé soužití v naší společnosti, viz:

Dle státního zástupce a policejního vyšetřovatele:
podezření k podvodům, které neohrožují stát, jsou nemístná (?!).

Frřantíš z Bogutina má z čeho čerpat, ještě zbývá zhruba půl tuctu (dle Váčila bratru tucet) šanonů, obsahujících poklesky policejních vyšetřovatelů, státních zástupců, soudců, ministeriáních ouřadistů, ministrů a obmundsmaníků.

A nyní pro zamyšlení:


Krčmář Palivec by to soudci Vláčilovi neodpustil! Měl by to Frantíš z Bogutina těm mouchám odpustit?

Proč si soudce JUDr. David Vláčil na Frantíše z Bogutina nedal pozor?

Proč si své tuctování nenechal ověřit svou sekretářkou nebo alespoň uklízečkou, když mu počty přesahující 10 prstů na rukou dělají potíže?

Soudce JUDr. David Vláčil z ul. Chelčického přece musel vědět, že Frantíš z Bogutina mouchám nic odpouští!

Blíže k tomuto tématu v Kladivu na čarodějníky.

Soudce JUDr. David Vláčil se postavil Frantíšovi z Bogutina a teď má to nadělení. Budiž soudci JUDr. Davidovi Vláčilovi k podpoře alespoň jeho nepřezkoumatelná a nezávislá cesta ňafíka, který vděčně chňapne po každém předhozeném klacíku.

Klacík, který soudci JUDr. Davidovi Vláčilovi předhazuje Frantíš z Bogutina, má ostny!
Tyto ostny si se vší flagelantskou kuráží vtírá do podpaží Ministerstvo spravedlnosti ČR.

Stačilo jen jedno jednoduché přiznání JUDr. Kolaříka, JUDr. Sváčka nebo nazávěr Ministerstva spravedlnosti ČR, že soudce JUDr. David Vláčil pochybil, že se přepočetl, a že ani sekretářky pana soudce JUDr. Davida Vláčila nezabránily odklonění od nezlomného zákona počtů. Ministerstvu spravedlnosti ČR by bývalo postačilo přiznat Frantíšovi z Bogutina nárok na poměrně skromnou náhradu z Vláčilova pochybení. Ministerstvo spravedlnosti ČR namísto toho Frantíše z Bogutina odkazuje na nepřezkoumatelnost a nezávislost soudního rozhodnutí.

Teď tady mají to nadělení (všichni do jednoho):

- soudce u Obvodního soudu pro Prahu 3, v mezidobí ambiciózní soudce u Nejvyššího soudu ČR, JUDr. David Vláčil,
- předseda Obvodního soudu pro Prahu 3, JUDr. Jan Kolařík (na vejminku),
- předseda Městského soudu v Praze, JUDr. Jan Sváčil, v mezidobí pouhý a sporný místopředseda Vrchního soudu v Praze,
- předseda Vrchního soudu v Praze, JUDr. Vladimír Stibořík (na vejminku),
- předseda Vrchního soudu v Olomouci, JUDr. Václav Čapka (Frantíš z Bogutina ho nenutil, aby se do jeho věci zapojoval),
- předseda Nejvyššího soudu ČR: JUDr. Petr Angyalossy a čl. 82, odst. (2) Ústavy ČR se ve věci soudce Davida Vláčila rozcházejí,
- předseda Ústavního soudu ČR, JUDr. Pavel Rychetský, který si soudcem od Obvodního soudu pro Prahu 3 nechává tancovat na nose,
- ministr spravedlnosti, Jiří Pospíšil (na  vejminku), který zastává zásadu nepřezkoumatelnosti soudního rozhodnutí,
- ministryně spravedlnosti, Marie Benešová, která by mohla svým omluvným postojem učinit aktivitám Frantíše z Bogutina přítrž,
- Prezitent republiky, Václav Klaus (na vejminku, který namísto uplatnění čl. 82, odst. (2) Ústavy ČR raději krade propisku),
- Prezident republiky, Miloš Zeman, který nevidí důvod k uplatnění čl. 82, odst. (2) Ústavy ČR a raději se opíjí.

Budiž jim všem oporou nepřezkoumatelná a nezávislá cesta ňafíka, který chňapne po každém předhozeném klacíku.

Návrat na obsah